Teorie / Být pomalí jako želvy: k vědě symbiotické a pluralitní

„Podobně jako přírodní vědci ztratili důvěru části společnosti, která se přiklonila k různým konspiračním teoriím a neopodstatněným afektům s potenciálně tragickými následky, globální společnost aktivně vyjednává o jevech spojených s náboženskými lidmi, jako je terorismus, identita a nacionalismus, práva žen či svoboda projevu. Domnívám se, že ani my nemáme důvěru lidí stojících mimo akademickou sféru, což lze doložit sílícími útoky na humanitní a společenské vědy. Tuto důvěru neobnovíme tím, že budeme paternalisticky kárat a přinášet do veřejné diskuse „pouhé fakty“ („faktiše“), ale že navážeme aktivní, dialogický vztah, v němž nebudeme nezávislými přihlížejícími, ale participujícími.“

Článek čtěte (open access) zde: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/142219


Nestačilo? Čtěte dál na podobné téma: