Esej / Duchovní anarchismus

Pro Tvar (2/2020) jsem napsal esej o duchovním anarchismu, jenž je k dispozici pod odkazem níže.

Usebrání je cestou k mystickému splynutí. Z hloubky pak lze čerpat plnokrevnou empatii čili porozumění trpícím, ať už jimi jsou všichni lidé, zvířata, či rostliny. Nejsme pouzí souputníci v utrpení, ale bratři a sestry, do nichž se otiskla stvořitelská naděje. Obnovený vztah k rodině života, s níž jsme evolučně spojení, je autentickým zdrojem mravnosti, umožňujícím transformovat naši dobu poznamenanou krizí. Toto je duchovní anarchismus integrující člověka do krajiny.

https://itvar.cz/cesta-k-duchovnimu-anarchismu

Nestačilo? Čtěte dál na podobné téma: