Zabývám se vztahem radikality a dialogu v komunikaci a umění.


English subtitles available, turn them on via “CC” button.

Kontakt / Contact:

Jan Motal
Katedra mediálních studií a žurnalistiky
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Joštova 10
602 00 Brno
Czech Republic

E-mail: honza.motal@gmail.com