Host: Pravda je stále ještě tam venku

Od seriálu Akta X k současné konspiritualitě. Esej o demokratickém a autoritářském étosu konspiračních teorií a dědictví populární kultury devadesátých let.

Esej je k dispozici v měsíčníku Host, 5/2024, s. 42–45.

Webové stránky časopisu: https://www.h7o.cz/casopis/13909-cislo-05-24


Nestačilo? Čtěte dál na podobné téma: