A2: Gaza nemá v Česku tvář ani hlas

Velké konflikty jsou pro česká média srozumitelné jen jako příběhy o jasně vymezeném dobru a zlu. Nezávisle na složitosti příčin, podmínek a souvislostí je zpravodajství proměňuje ve vyprávění o obraně demokracie a západních hodnot. Zjednodušování vede k tomu, že se status oběti přiznává jen někomu – zhusta na základě kulturní blízkosti. A může nastat i situace, kdy média ani netuší, kdo by onou obětí mohl být. Pokračování eseje viz níže.

Esej zde: https://www.advojka.cz/archiv/2024/4/gaza-nema-v-cesku-tvar-ani-hlas


Nestačilo? Čtěte dál na podobné téma: