Teorie / Bližší kabát než košile? Morální závazky křesťanského novináře

Tato studie se zaměřuje na problém slučitelnosti křesťanské víry a novinářské etiky. Konceptualizuje žurnalistiku z hlediska profesní ideologie (Mark Deuze) a představuje její klíčové složky (služba veřejnosti, objektivita, nezávislost, bezprostřednost, etika). Ukazuje, jak je tato ideologie spojena s „vysokou modernitou“ (D. C. Hallin) a jak je její imperativ nestrannosti a odstupu v rozporu s křesťanským pojetím komunikace. Na empirickém materiálu (hloubkové rozhovory se dvěma českými profesionálními novináři z médií veřejné služby) pak ilustruje strategie, které čeští novináři používají k překonání konfliktu mezi vírou a profesí. Ukazuje se, že harmonizaci identit a konstrukci organizační identity (L. van Zoonen), zahrnující jak profesní normy, tak náboženskou subjektivitu, umožňují procesy deprofesionalizace v žurnalistice, ale také detradicionalizace náboženství. Studie dochází k závěru, že tuto skutečnost je třeba uchopit teoreticky a pastoračně a novinářskou etiku (zejména pojem objektivity) podrobit revizi, aby zahrnovala osobní, vztahový aspekt – sloužící k budování živého společenství.

Jan Motal & Michaela Vetešková, Bližší kabát než košile? Morální závazky křesťanského novináře. Studia Theologica, 25(1), 2023, s. 137-157. DOI: 10.5507/sth.2022.046

https://studiatheologica.eu/artkey/sth-202301-0007_blizsi_kabat_nez_kosile_moralni_zavazky_krestanskeho_novinare.php


Nestačilo? Čtěte dál na podobné téma: