Deník N: Stíhat novináře? Politici i experti hodnotí Blažkův návrh

V on-line verzi Deníku N vyšla anketa k návrhu ministra spravedlnosti Pavla Blažka za ODS, že by novináři měli být trestně stíháni za zveřejňování informací ze spisů, do níž jsem byl osloven. Celá anketa je k dispozici zde: https://denikn.cz/1114761/anketa-stihat-novinare-politici-i-experti-hodnoti-blazkuv-navrh/ – níže úryvek, který je mojí odpovědí na anketní otázku.

Eticky je vždy problematické, když média používají informace, které uniknou ze spisů. Mělo by se s nimi vždy zacházet opatrně. Souhlasím s tím, že to média často zneužívají. Určitě to není bezproblémový nástroj, ale myslím si, že je špatné ho regulovat zákonem.

Tohle je něco, co si mají regulovat novináři sami prostřednictvím samoregulace a svými profesními standardy.

Klíčový je veřejný zájem. Samozřejmě je potřeba ho posuzovat případ od případu. Víme moc dobře i z minulosti, že úniky ze spisů jsou pro některá média především příležitostí, jak se zviditelnit nebo jak přilákat čtenáře. Nicméně by neměla nastat situace, kdy novinář, který pracuje ve veřejném zájmu, byl kvůli tomu trestně stíhán. To je naprosto neslučitelné s tím, jak mají média v demokracii fungovat.

Když se podíváme do světové žurnalistiky, nejznámější ikonické kauzy typu Watergate jednoznačně ukazují, že zveřejňování informací, které novinář získal od někoho, kdo je vzal z tajných záznamů, může být ve veřejném zájmu a může mít pro společnost velký význam.

Média mají kontrolovat veřejnou moc, samozřejmě i soudnictví, policii. Kdyby novináři měli strach takové věci odhalovat, jednoznačně by to šlo proti tomu, jakou roli mají v demokracii. Trestní stíhání novinářů za to, že zveřejňují informace (ze spisů, pozn. red.), je nepřijatelné a je jednoznačně ohrožující svobodu médií.

Magdaléna feitová – Jakub Radan Dvořák, Deník N: https://denikn.cz/1114761/anketa-stihat-novinare-politici-i-experti-hodnoti-blazkuv-navrh/

Nestačilo? Čtěte dál na podobné téma: