Komentář / Co s žurnalistikou po konci tisku?

„Žurnalistika by se měla stát elitním, nikoliv elitářským povoláním. Novináři tisku budoucnosti by si měli být vědomi toho, že jsou správci a garanti kultury dialogu a že jsou povinni vyrovnávat ony nerovnosti a nesouměřitelnosti sociální reality a zprostředkovávat přístup do tohoto fóra všem — jednak proto, aby se veřejné diskuze mohli aktivně účastnit a jejich hlas byl zastoupen, jednak aby tuto diskuzi moderovali, vyvažovali a činili kvalifikovanou oponenturu mocným.“

Komentář k přečtení zde: https://denikreferendum.cz/clanek/31210-co-s-zurnalistikou-po-nadchazejicim-konci-tisku


Nestačilo? Čtěte dál na podobné téma: