Komentář / Média tyjí z ustrašené společnosti

„Média by měla lidem dodávat sebevědomí podepřené fakty, kontextem a širokým spektrem názorů, z nichž si můžeme udělat obrázek o komplexním světě, v němž se nacházíme, a o podstatě a řešeních krizí, které způsobujeme i my, moderní lidé. Vždy, když tisk vyvolá paniku, podlamuje nejen důvěru v systém, ale hlavně v naše možnosti ovlivnit své životy. V tu chvíli nastupují ti, kteří mají připravený rychlý a tvrdý program, a ta vyčerpanější část společnosti jim ochotně předá velení. A to je proti smyslu existence médií, kteří mají demokracii strážit.“

Komentář lze číst zde: https://denikreferendum.cz/clanek/30809-media-tyji-z-ustrasene-spolecnosti


Nestačilo? Čtěte dál na podobné téma: