Utopie

„Radikální umělec svým dílem zakládá prostor pro dialog. Svědčí o osobně zakoušené pravdě a adresuje ji živým bytostem teď a tady. Prorokuje tak sociální a politickou transformaci světa (jež nebude definitivní, ale permanentní). Jeho radikalita nespočívá ve vyhraněném programu, jehož teze tesá do svých monologů. Je zakořeněn v utopii, je obyvatelem společné domoviny. Obnovuje řeč z jejího zdroje a vyslovuje živé slovo. Tím činí společnosti nezastupitelnou službu, neboť navrací hovoru hodnotu a smysl. Takové umění může zasáhnout.“

Cesta k duchovnímu anarchismu (esej o spáse, zelenání, kořenech a duchovní anarchii)

Ucítit jaro, jít lesem, objevit stéblo (esej o lesní chůzi)

→ Být heretikem s havraní hlavou hrdě vztyčenou (esej o intelektuálovi)

→ Živé slovo musí být radikální (esej o radikálním umění)

→ Imagine the Utopia! – divadelní představení jako utopická událost (anglicky)

→ Vrátit se na jednu palubu – esej o hledání společného v rozdělené společnosti (pdf Moderní divadlo 1/2018)