Etika

Moje pojetí etiky vychází z perspektivy médií jako čtvrté moci v pluralitní demokracii. Vycházím z teorie lidských práv, proto chápu média jako instituci, jež realizuje právo na informace a svobodu vyjádření. V tomto smyslu tedy tisk, rozhlas, televize, film či on-line média přinášejí lidem nástroje, díky nimž se mohou orientovat a rozhodovat ve světě veřejném i soukromém jako autonomní lidské bytosti.

→ Web medialnietika.cz

→ Tři díly rozhlasového pořadu Jak rozumět médiím na Proglase, kde jsem byl hostem: Média a kulturní identitaMorální panika a dehumanizaceIdeologie a propaganda.

→ Rozhovor v pořadu Co vy na to? na téma etika médií před volbami

→ Diskuze v pořadu Přes čáru na téma objektivita

→ Nad postoji papeže Františka k etice médií v pořadu Vertikála