Divadlo

Divadlo je ze své podstaty politické pro svoji imaginativní povahu, která lidem umožňuje zažívat utopické spojení překračující hranice subjektu a objektu. Tato utopie se svou kritickou a anticipativní mocí umožňuje lidem překročit svou jedinečnost k mezilidskému a mezikulturnímu dialogu a univerzálnosti a stimuluje jejich politickou představivost.