Dialog

„V dialogickém principu je umělecké dílo uznáno jako sdílený prostor určitého řádu, určitých formálních ‚pravidel hry‘, kterým je třeba se podřídit a na něž měl umělec nebo jeho tým velký vliv. Ale částečně se na nich podílela i zkušenost společnosti nebo celého lidstva, a to zvláště v archetypální vrstvě v díle přítomné. A já díky tomu mohu do díla vstupovat a tázat se ho, jako by to byl živý člověk. Neboť v díle je zkušenost lidské existence a jí s ní mohu vést rozhovor. A tak mohu ladit svůj vlastní horizont rozumění na horizonty rozumění jiných lidí i kultur.“

→ Rozhovor o dialogu uměním

→ Kniha (e-shop)

→ Kniha (facebook)

→ Anxious Affinities – jak může divadlo vytvořit platformu pro dialog (anglicky)

→ Fenomenologická redukce jako naivní vědomí snivce (studie o ponoru do domova prostřednictvím snění)