Věřím, že umění má spojovat

Mým tématem je dialog a o něm píšu. Esej je moje laboratoř, v níž experimentuji s různými teoriemi, jak může divadlo, novinařina či film překonávat hranice. Mezi centrem a periferií, člověkem a přírodou. Učím budoucí umělce a žurnalisty a snažím se je přesvědčit, že přes všechny rozdílnosti sdílíme jednu domovinu, o niž je třeba pečovat. A že vzájemné porozumění je možné, zapojíme-li empatii.

Více o mně
Věřím, že umění má spojovat

Radikální umění

Radikalitu definuji jako vkořenění, ponor do hlubiny. Osobním svědectvím umělec otevírá dialog.

Více o radikálním umění

Utopie

Domovina je metafora, jíž označuji sdílený, archetypální základ porozumění. Slouží mi jako východisko ekokritiky.

Více o domovině

Teorie a metoda

Jsem zastáncem pomalé, sociálně angažované vědy, integrující různé ontologie.

Více o metodologii

Divadlo

Zajímá mne divadlo překračující hranice mezi lidmi, ne takové, které je vytváří.

Více o divadle

Mediální etika

Žurnalistickou profesi chápu jako aktivní a angažovanou službu veřejnosti.

Více o žurnalistické etice

Antifašismus

Bojovat proti autoritářství považuji za nezbytnou součást demokracie. Základem antifašismu je sociální dialog a pluralismus.

Více o antifašismu

Dialog uměním

Napsal jsem knihu Dialog uměním. V ní vysvětluji, jak může umění pomoci vzájemnému porozumění. Předběžně jsem zde vymezil pojem domoviny, který dále rozpracovávám. Kniha dostala v roce 2017 poctu za publikační čin roku festivalu ...příští vlna/next wave...